НАМ 10 РОКІВ! З ЮВІЛЕЄМ!

НАМ 10 РОКІВ!

За Розпорядженням Кабінету міністрів України від 13 грудня 2001 року №562-р і Постановою Президії АМН України від 19 грудня 2001 року № 9/3, в результаті реорганізації Інституту урології та нефрології АМН України, у складі Академії медичних наук України, було створено Інститут нефрології (надалі — Інститут). Не зважаючи на постійні труднощі, Інститут став провідною науковою, методичною та лікувальною установою держави. Здобутки колективу Інституту визнані в Україні та світовою науковою спільнотою.
Найбільш важливими досягненнями Інституту за 10 років функціонування є:

 • створення сучасної структури Інституту. На сьогодні до його складу  входять: відділення нефрології та діалізу, інтенсивної нефрології, відділи нефрології та діалізу, еферентних  технологій, дитячої нефрології, науково-організаційної та патентно-ліцензійної роботи, лабораторії біохімії, імунології, мікробіології, патоморфології, адміністративний персонал, бухгалтерія, відділ кадрів, канцелярія та господарський підрозділ. На цей час в Інституті 172 співробітники, з них 76 науковців – 11 докторів наук (6 професорів), 26 кандидатів наук та 96 – працівників клініки;
 • імплементація спільного наказу АМН України та МОЗ України від 30.09.2003 р. № 65/462 “Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю”, зі змінами 2011 року, яким  затверджені структура надання поетапної медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, положення про обласний, міський, районний центри нефрології та діалізу, консультативний нефрологічний кабінет, відділення амбулаторного діалізу;
 • створення у 2003 році Національного та регіональних реєстрів хворих на хронічну хворобу нирок; Національний реєстр відповідає міжнародним вимогам і з 2006 року включений до Європейського реєстру;
 • затвердження ВАК України (2003 р.) наукової спеціальності “нефрологія” (шифр 14.01.37);
 • створення у січні  2004 році, за Наказом ВАК України від 1 червня 2009 р. № 397, Спеціалізованої вченої ради Д 26.565.01 за спеціальністю 14.01.37 “нефрологія”, якій надано право проводити  захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю: 14.01.37 “нефрологія”;
 • створення у 2004 році Проблемної  комісії за спеціальністю “Нефрологія”;
 • заснування у 2004 році  науково-практичного, щоквартального видання (атестованого ВАК України) «Український журнал нефрології та діалізу»,  який інформує читачів з широкого кола питань практичної і експериментальної нефрології  та суміжних дисциплін;
 • відкриття у жовтні 2004 клініки Інституту, до складу якої на цей час входять: відділення нефрології та діалізу, відділення інтенсивної нефрології, консультативно-поліклінічне відділення, кабінет УЗД, клініко-діагностична лабораторія, відділення патоморфології, аналітично-методичний кабінет та господарський підрозділ;
 • прийняття  на ІІ Національному з’їзді нефрологів (Харків, 2005) класифікації хвороб сечової системи для нефрологічної практики, що  дозволило уніфікувати термінологічні поняття, підходи до діагностики, лікування та профілактики;
 • створення у 2007 році програмного забезпечення Національного та регіональних реєстрів хворих на хронічну хворобу нирок;
 • відкриття у 2007 році у структурі клініки відділення інтенсивної нефрології, створеного, вперше в Україні, разом з ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії»;
 • в Інституті працює аспірантура і докторантура за спеціальностями: «нефрологія»,  “педіатрія” (дитяча нефрологія), “імунологія та алергологія”;
 • присудження у 2009 році Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження  системи  методів  діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок (Колеснику М.О., Багдасаровій І.В.);
 • отримання у 2010 році Ліцензії на надання освітньої послуги у сфері вищої освіти — підвищення кваліфікації лікарів-нефрологів  з питань діалізної терапії, дитячої та інтенсивної нефрології;
 • Інститут є співзасновником Національного ниркового фонду України, основною метою якого є надання благодійної допомоги для розвитку нефрологічної науки і практики та сприяє підвищенню рівня соціальної реабілітації хворих нефрологічного профілю;
 • Створені клінічні настанови, розроблені та затверджені наказом МОЗ України від 11.05.2011 №280/44 стандарт і протоколи надання спеціалізованої  медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок VД;
 • створена Асоціація нефрологів нових незалежних держав, президентом якої є директор Інституту М. Колесник.

Результати проведених за 10 років наукових досліджень опубліковані в 498  статтях, з яких 7 за кордоном, 272 тезах доповідей (70 за кордоном). Видані 22 методичні рекомендації, 9 монографій, 9 посібників, 11 службових видань, 7 інформаційних листів. За 10 років роботи Інституту захищено патентами на винахід та корисну модель 33 новітніх технологій з профілактики, діагностики та лікування пацієнтів з хворобами сечової системи.

АДМІНІСТРАЦІЯ ІНСТИТУТУ, НАЦІОНАЛЬНИЙ НИРКОВИЙ ФОНД, УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НЕФРОЛОГІВ ТА РЕДАКЦІЯ «УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛУ НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ» ЩИРО ВІТАЮТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ З 10-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ! БАЖАЄМО ВСІМ ЗДОРОВ’Я ТА РАДОСТІ, ОПТИМІЗМУ, ПОДАЛЬШОЇ ТВОРЧОЇ НАСНАГИ ТА НАУКОВИХ ЗВЕРШЕНЬ!!!

 

Комментарии закрыты, но вы можете Трекбэк с вашего сайта.