Новий наказ МОЗ та НАМН України від 11.07.2012 № 514/41

NEW

Новий наказ МОЗ та НАМН України   від 11.07.2012 № 514/41. Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України   02.08.2012 за № 1318/21630

Після погодження з Державною службою статистики України, МОЗ України та НАМН України прийняли наказ від 11.07.12 р. № 514/41 «Про затвердження форм первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення». Наказ пройшов державну реєстрацією у Міністерстві юстиції України і опублікований у «Офіційному віснику України» від 07 вересня 2012 року № 65.

Зазначений наказ пройшов експертизу щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

Окремо слід наголосити, що обробка персональних даних пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок здійснюватиметься відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

МОЗ України та НАМН України наказ від 11.07.12 р. № 514/41
«Про затвердження форм первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення»