Клініко-діагностична лабораторія

kdl

Керівник – лікар-лаборант вищої категорії  Савченко Світлана Михайлівна.

Клініко-діагностична лабораторія інституту оснащена сучасним обладнанням, де виконуються:

 • клінічні аналізи крові (гемоглобін, гематокрит, еритроцити, еритроцитарні індекси, лейкоцити, тромбоцити, лейкоцитарна формула, нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, лімфоцити, моноцити, ретикулоцити, ШОЕ);
 • біохімічні дослідження крові (альбумін, загальний білок, креатинін, сечовина, сечова кислота, глюкоза, білірубін та його фракції);
 • група крові, резус-фактор;
 • дослідження ферментів крові (АЛТ, АСТ, альфа-амілаза);
 • дослідження електролітів крові (кальцій загальний, іонізований, калій, натрій хлор);
 • дослідження специфічних білків (АСЛ-О, С-реактивний білок (кількісне дослідження), ревматоїдний фактор);
 • коагулограма (АЧТВ, протромбінів час, тромбіновий час, МНВ, фібриноген, Д-дімер, факторів ІІ-ХІІ, плазміногену);
 • ліпідний спектр крові (загальний холестерин, ліпопротеїди високої щільності, низької щільності, дуже низької щільності, індекс атерогенності);
 • клінічні аналізи сечі (з мікроскопією осаду);
 • біохімічні аналізи сечі (білок, альбумін, креатинін, глюкоза, сечова кислота, сечовина, рН, калій натрій, кальцій, фосфор, амілаза);
 • дослідження інших біологічних матеріалів (спинномозкової, плевральної рідини, спермограма);
 • інфекції (ВІЛ, вірусний гепатит В,С, сифіліс, ТОRСН-інфекції, інфекції що передаються статевим шляхом, демодекоз).

В клініко-діагностичній лабораторії Інституту визначається альбумін сечі, білок, який неможливо визначити звичайними методами. Підвищення альбуміну у сечі називається мікроальбумінурією і розглядається як ранній лабораторний маркер ураження і прогресування патології нирок при різних захворюваннях, а тому повинен визначатись у пацієнтів з артеріальною гіпертензією; цукровим діабетом; гестозом вагітних, що перебігає з гіпертензією; серцево-судинними захворюваннями; атеросклерозом; аутоімунними захворюваннями.

1 4
3
2