У 2016 році співробітниками відділення здійснено 903 консультації, що на 297% більше ніж у 2015 році. З них повторних консультацій – 813, в інших лікувальних установах – 903.

Всього проконсультовано 119 пацієнтів (що на 33% менше ніж у 2015 році), з них мешканців сільської місцевості – 25 (21%), мешканців міст – 94 (79%).

Найбільша кількість проконсультованих хворих після кардіохірургічного втручання (74 особи, 62%), на кардіоренальний синдром (16 осіб, 13,4 %), контраст-індуковану нефропатію (16 осіб, 13,4%), сепсис (20 осіб, 16,8%), онкологічні захворювання (8 осіб, 6,7%).

Найменша кількість хворих на тромбоемболію легеневої артерії 2 особи (1,68%), полікистоз нирок та печінки — 3 особи (2,5%).

Серед проконсультованих — 44 (37%) пацієнтів мали ХХН, а у 85 (71,4%) пацієнтів було встановлено діагноз гостре пошкодження нирок, з них у 14 (16,5%) на фоні ХХН. Гостре пошкодження нирок І ст. виявлено у 1 (1,2%) пацієнтів, ІІ ст. – у 11 (12,9%) і ІІІ ст. – у 73 ( 85,9%).

У відділенні інтенсивної нефрології функціонує 4 аппарати для гемо(діа)фільтрації: один апарат виробництва компанії «Gambro», 3 апарати виробництва компанії Fresenius; 3 апарати для гемодіалізу “Innova”. Також функціонують циклер для автоматичного перитонеального діалізу (виробництво Baxter), 4 кардіомонітори (1 — виробництво General Electric, 3 — Datascope), 3 апарати для ШВЛ (1 — Фаза-5, 2 – Servo-S (Maquet), експресс-аналізатор кардіомаркерів (Roche Diagnostics), 2 пристрої тривалого моніторингу рівня глікемії (Medtronics), 2 монітори серцевого викиду (Deltex Medical), 1 внутрішньоаортальний балонний контрапульсатор (Datascope) і 1 апарат для ЕКМО (Maquet) Відділення обладнане 6-місною системою водопідготовки виробництва «Gambro».

У 2016 році проліковано 105 (-1,87% ) хворих (37 (+27,6%) – в стаціонарі, 68 (-12,8%) – амбулаторно). З них лікування методами діалізної ниркової замісної терапії (ДНЗТ) отримали 98 пацієнтів (на 3% менше ніж у 2015 році) віком від 25 до 80 років, з яких чоловіків – 53 (54,1%), жінок — 45 (45,9%). 50 (51%) пацієнтів знаходились на лікуванні гемодіалізом внаслідок ХХН-V ст., 40 (40,8%) пацієнта отримували лікування внаслідок гострої ниркової недостатності, 8 (8,2%) пацієнтів з діагнозом гострого пошкодження нирок на фоні хронічної хвороби нирок. У 4 (4,1%) пацієнтів ниркова недостатність була в складі сепсису, в тому числі синдром поліорганної недостатності при сепсисі – 17 (17,3%). Ниркова недостатність в складі синдрому поліорганної недостатності не пов’язаного з сепсисом була у 27 хворих (27,6%). 53 пацієнта (47,7%) мали кардіохірургічний профіль. Кількість пацієнтів з септичним ГПН зменшилась в 3 рази, а кількість пацієнтів з ГПН в складі СПОН збільшилась на 53%.

Проведено 488 сеансів діалізної ниркової замісної терапії (на 11,9% більше ніж у 2015 році). З них перитонеальний діаліз – 0 сесій, гемодіаліз – 424 (+24%), гемодіафільтрація – 64 (-1,5%).