Основні клінічні напрями роботи відділу:

 • скринінг, діагностика, лікування та профілактика хронічної хвороби нирок;
 • діагностика та лікування інфекцій сечової системи, у тому числі поєднаних з гінекологічними захворюваннями;
 • рецидивуючі інфекції сечової системи;
 • діагностика та лікування гіпероксалурії;
 • моніторинг та лікування діабетичної хвороби нирок;
 • діагностика та лікування первинних і вторинних уражень нирок;
 • тренінг та ретренінг пацієнтів, які лікуються перитонеальним діалізом;
 • діалізна ниркова замісна терапія;
 • лікування механічних та інфекційних ускладнень перитонеального діалізу;
 • консультування хворих нефрологічного профілю в медичних закладах м. Києва та України;
 • проведення клінічних випробувань нових лікарських засобів;

 Наукові напрями роботи відділу:

 • мікробіоценоз і місцевий імунітет сечостатевої системи жінок з інфекцією сечової системи, поширеність супутніх запальних захворювань геніталій та інтенсивність оксидативного стресу, як можливих складових формування рецидивуючого перебігу хвороби
 • рецидивозалежні особливості мукозального та загального імунітету хворих на пієлонефрит;
 • рівень колонізації кишківника formigenes, метаболічної активності його мікрофлори та ступінь імунного захисту організму хворих на рецидивуючий пієлонефрит;
 • взаємозв’язок показників колонізаційної резистентності кишківника з інтенсивністю оксидативного стресу, частотою рецидивів пієлонефриту та рівнем добової екскреціїї оксалату;
 • предиктори формування рецидивуючого перебігу пієлонефриту;
 • скринінг найчастіше вживаних пробіотиків щодо здатності метаболізувати оксалат та їх профілактичне застосування для попередження розвитку рецидивів пієлонефриту та лікування гіпероксалурії;
 • стан вуглеводного й ліпідного обмінів у ПД-пацієнтів, їх взаємозв’язок з показниками адекватності діалізу;
 • метаболічні предикторизниження виживання методу ПД;
 • інтенсивність оксидативних процесів, вегетативний і психоемоційний статус ПД-пацієнтів, їх вплив на показники адекватності діалізу і виживання методу;
 • системні ефекти локальної продукції про- та протизапальних медіаторів у хворих, які лікуються перитонеальним діалізом.

За зазначеними напрямами співробітники відділу, у співпраці з науковими лабораторіями, виконують наступні науково-дослідні роботи:

 • «Вивчити механізми порушень колонізаційної резистентності та метаболічної функції мікробіотикишківника хворих на пієлонефрит, як факторів формування рецидивуючого перебігу захворювання» (2016-2018);
 • «Вивчити нові прогнозонегативні детермінанти виживаності методу перитонеального діалізу та можливості їх фармакологічної корекції» (2017-2019).

У відділі навчаються 3 аспіранти, 1 з яких без відриву від виробництва. Основні положення та результати науково-дослідної роботи щорічно оприлюднюються співробітниками відділу на національних та міжнародних науково-практичних конференціях, конференціях, з’їздах; впроваджуються у клінічну практику.

Опубліковано понад 700 наукових праць, у т.ч. монографії: «Инфекциипочек и мочевыводящих путей» (2003), «Пораженияпочек, обусловленные ревматическими заболеваниями», «Теория и практика доказательной медицины (2004), «Страницы истории урологии и нефрологии» (2007), «Основи нефрології» (2008, 2010, 2013), «Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок» (2010), «Теория и практика доказательной медицины» (2017).

Методична та освітня робота відділу:

 • організація та проведення науково-практичних заходів, з’їздів, конференцій;
 • проведення лекцій та семінарів для медичних працівників;
 • курси тематичного удосконалення для лікарів: «Перитонеальний діаліз»;
 • створення та/або вдосконалення методичних матеріалів для медичного персоналу, пацієнтів та їх родин;
 • створення та імплементація клінічних настанов та розробка уніфікованих протоколів з діагностики та лікування пацієнтів з хворобами сечової системи.

 У відділі працюють:

Завідувач відділу – д.мед.н., с.н.с. Степанова Наталя Михайлівна

старший науковий співробітник – к.мед.н. Снісар Людмила Миколаївна