Снісар Людмила Миколаївна, старший науковий співробітник, к.мед.н.

Снісар Л. працює в Інституті з 2003 року, має вищу кваліфікаційну категорію з нефрології (2016 рік), 17 років клінічного стажу та 14 років наукового.

Снісар Л. підвищує свій кваліфікаційний рівень, щорічно приймає участь з доповідями на Національних науково-практичних конференціях. Член Національного Ниркового фонду. Стажування в клініці Montreal (Канада, 2005). Є автором 24 друкованих праць.

Снісар Л. здійснює консультативний прийом пацієнтів у клініці ДУ «Інститут нефрології НАМН України» за адресою: 04050 м. Київ, вул. Дегтярівська 17В, (0 44) 225 93 76.

Контактна інформація: тел.: (0 44) 225 93 79, e-mail: snisarlyudmyla@gmail.com