Склад тимчасової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.565.001

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради ДУ «Інститут нефрології НАМН України» Д 26.565.01 з правом проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.37 «нефрологія» (медичні науки)

Голова ради:
1. Колесник Микола Олексійович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут нефрології НАМН України», спеціальність 14.01.37.

Заступник голови:
2. Степанова Наталя Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут нефрології НАМН України», спеціальність 14.01.37;

Вчений секретар:
3. Величко Марина Борисівна, к.мед.н., старший науковий співробітник, учений секретар, ДУ «Інститут нефрології НАМН України», спеціальність 14.01.37.

Члени ради:

4. Багдасарова Інгретта Вартанівна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут нефрології НАМН України», спеціальність 14.01.37;
5. Деміхова Надія Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 14.01.37;
6. Дріянська Вікторія Євгенівна, д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи, ДУ «Інститут нефрології НАМН України», спеціальність 14.01.37;
7. Дудар Ірина Олексіївна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут нефрології НАМН України», спеціальність 14.01.37;
8. Зуб Лілія Олексіївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 14.01.37;
9. Лавренчук Ольга Василівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут нефрології НАМН України», спеціальність 14.01.37;
10. Мартинюк Лілія Петрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.01.37;
11. Фоміна Світлана Петрівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут нефрології НАМН України», спеціальність 14.01.37.

Електронна адреса спец.ради для листування: D26.565.01inephrology@i.ua