Колесник М.О.

Керівник – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Президент Асоціації нефрологів нових незалежних держав Микола Олексійович Колесник.

У відділі працюють:

Stepanova

головний науковий співробітник – д.мед.н., с.н.с. Степанова Наталя Михайлівна;

Velichko

провідний науковий співробітник  – к.м.н., с.н.с. Величко Марина Борисівна,

провідний науковий співробітник – к.м.н., с.н.с. Лебідь Лариса Олександрівна;

Zakon

старший науковий співробітник – к.м.н. Законь Костянтин Миколайович;

Основні напрями роботи:

  • діагностика та лікування інфекцій сечової системи, у тому числі поєднаних з гінекологічними захворюваннями;
  • розробка нових методів діагностики первинних і вторинних уражень нирок;
  • діагностика і лікування неінфекційних хвороб нирок, їх морфологічна діагностика та лікування;
  • лікування гострого пошкодження нирок;
  • проведення клінічних випробувань нових лікарських засобів;
  • створення клінічних настанов та розробка уніфікованих протоколів з діагностики і лікування пацієнтів з хворобами сечевої системи.

Навчаються 2 аспіранти, продовжується робота над виконанням 3 кандидатських дисертацій.

Співробітниками відділу опубліковано понад 500 наукових праць, у т.ч. монографії М.О. Колесника «Гемостаз і нирки. Нирки і гемостаз» (2001), « Инфекции почек и мочевыводящих путей» (2003), «Поражения почек, обусловленные ревматическими заболеваниями», «Теория и практика доказательной медицины (2004), «Страницы истории урологии и нефрологии» (2007), «Основи нефрології» (2008), «Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок» (2010).

Співробітники відділу здійснюють консультативний прийом за адресою: 04050 м. Київ, вул. Дегтярівська 17-в.

Тел. .+38 (044) 225-93-76, факс 225-93-87

Leave Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *