НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.09.2014 N 74 / 688
м.Київ
Про внесення змін до наказу Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України від 30 вересня 2003 року № 65/462

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України від 11 травня 2011 року № 280/44 “Про затвердження стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності “нефрологія”

НАКАЗУЄМО:

1. Внести до наказу Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України від 30 вересня 2003 року № 65/462 “Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю” такі зміни:

– пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити:

1.1. Структуру організації поетапної медико-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю (додається).

1.2. Примірне положення про центр нефрології та діалізу Автономної Республіки Крим, обласний, міст Києва та Севастополя (додається).

1.3. Примірне положення про відділення госпітальної нефрології та діалізу (додається).

1.4. Примірне положення про відділення інтенсивної нефрології центру нефрології та діалізу Автономної Республіки Крим, обласного (міського, районного, міжрайонного), міст Києва та Севастополя (додається).

1.5. Примірне положення про відділення амбулаторної нефрології та інформаційно-технічного забезпечення центру нефрології та діалізу Автономної Республіки Крим, обласного, міського, районного, міжрайонного, міст Києва та Севастополя (додається).

1.6. Примірне положення про сателітний центр нефрології та діалізу (додається).

1.7. Примірне положення про міський, районний, міжрайонний центр нефрології та діалізу (додається).”;

– пункт 5 викласти в такій редакції:

“Головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності “Нефрологія”, Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити функціонування обласного, міського та районного реєстрів хворих на хронічну хворобу нирок, пацієнтів з трансплантованою ниркою, гострим пошкодженням нирок.”.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на віце-президента НАМН України В. Цимбалюка та заступника Міністра – керівника апарату В. Лазоришинця.

Президент Національної академії медичних наук України Міністр охорони здоров’я України
А. Сердюк О. Мусій