Лабораторія мікробіології

Кругліков В.Т.

Керівник — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Вадим Тимофійович Кругліков.

В лабораторії працюють 1 головний, 2 старших та 1 молодший науковий співробітник, 3 старших лаборанта з вищою освітою та 3 лаборанта. Один співробітник – доктор біологічних наук, професор, три – кандидати біологічних наук.

Основні напрямки роботи

  • Практична та наукова робота, що спрямована на вивчення мікроорганізмів – основних збудників нефрологічних захворювань у дітей та дорослих.

Співробітники лабораторії виконують широкий спектр бактеріологічних, мікологічних, цитологічних, серологічних та молекулярно-біологічних досліджень різного матеріалу від хворих та об’єктів зовнішнього середовища.

Наукова діяльність лабораторії складається з вивчення етіологічних факторів виникнення та прогресування пієлонефриту, гломерулонефриту, діабетичної нефропатії, нефропатії вагітних, хронічної ниркової недостатності та інших. Велика увага надається вивченню факторів місцевого імунітету при інфекційно-запальних процесах.

В лабораторії успішно впроваджено нові високоінформативні методи (ПЛР, ІФА) для ранньої діагностики інфекційно- та імунно-запальних захворювань нирок.

Лабораторія працює над втіленням в практику нововведень по визначенню видового спектру збудників, проводить вивчення антибактеріальної, антивірусної та антимікотичної активності нових препаратів.

Мікробіологія1

Співробітниками лабораторії удосконалюються методи діагностики TORCH-інфекцій та інфекцій, що обумовлені молікутами, вивчається можлива роль цих збудників у ініціації запального процесу в нирках. Співробітниками лабораторії опубліковано 260 наукових робіт. Виконується 1 кандидатська дисертація.