Керівник – доктор медичних наук, професор Вікторія Євгенівна Дріянська.

Лабораторія імунології –  сучасний науково-дослідний підрозділ, в якому працюють 8 співробітників:  1  завідувач, 2  провідних наукових співробітника, 2 старших наукових співробітника, 2 молодших наукових співробітника, 1 лаборант. З них – 3 доктори медичних наук (2 професори, 1 с.н.с.), 2 – кандидати біологічних і 2 – медичних наук.

Напрямки  наукової та практичної діяльності: Важливими  напрямками досліджень є визначення порушень імунітету у хворих з нефрологічною патологією,  вивчення глибоких патогенетичних механізмів та розробка ефективних методів лікування з використанням імунотропної терапії при імунозапальних та запальних захворюваннях нирок.

В лабораторії імунології використовуються нові сучасні методики дослідження продукції факторів міжклітинної кооперації імунної системи  – спонтанного та індукованого синтезу цитокінів: інтерлейкінів, інтереферонів факторів росту методом імуноферментного аналізу, що дає можливість оцінювати  стан Т-лімфоцитів хелперів (1, 2, 17 типів, Т-регуляторних клітин та ін.), клітин моноцитарно-макрофагальної системи. Виконується типування для визначення особливостей HLA-антигенів (локуси А, В, DR) у хворих на хронічний гломерулонефрит. Налагоджені методики визначення антитіл проти протеїнів теплового шоку в сироватці крові та інгібіторів секреторних лейкопротеаз (SLPI), єкспресії молекул клітинної адгезії – ICAM-1, VCAM, про-(CD95) та антиапоптотичних (bcl-2) маркерів. Співробітники лабораторії мають досвід визначення рецепторів до інтерлейкінів, а також експресії антигенів гістосумісності II класу (HLA-DR) на Т- і В-лімфоцитах.

Важливе практичне значення має досвід аналізу стану імунітету, формулювання імунологічного діагнозу та використання нових імунотропних препаратів в схемах терапії хворих: мієлопіду, тималіну, Т-активіну, тимогену, лаферону, манаксу, мікотону, галавіту, протефлазіду, кагоцелу та ін.

Співробітники лабораторії як засновники та члени Українського Товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ) приймали участь у проведенні більш ніж 30 науково-практичних конференцій, в тому числі 3 міжнародних, на яких висвітлювались проблеми клінічної та лабораторної імунології, 1 Міжнародної школи молодих вчених за участю 30 провідних професорів світу.

Співробітники лабораторії за роки наукової діяльності опублікували більше ніж 700 наукових праць, 10 монографій.

За період існування ДУ «Інститут нефрології НАМНУ» співробітники лабораторії імунології приймали участь в 17 наукових темах і зараз працюють над виконанням 4 тем, за результатами цих досліджень опубліковано 253 роботи, з яких 5 монографій, 123 статті та 122 тези доповідей (за кордоном – 27), 12 патентів (на винахід та корисну модель), 1 інформаційний лист; зроблено 116 доповідей на конференціях і з’їздах (30 за кордоном). В лабораторії захищені 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій, виконується 1 докторська дисертація.

Leave Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *