Наукові

 • розробка нових методів діагностики, висвітлення і вивчення питань патогенезу, морфогенезу як первинних так і вторинних уражень нирок у дорослих і дітей;
 • опрацювання нових лікувальних алгоритмів і методик для курації нефрологічних хворих;
 • вивчення закономірностей імунних реакцій і ферментних порушень при гломерулонефриті, пієлонефриті, хронічній нирковій недостатності;
 • вивчення значимості мікробів, вірусів і молікутів у розвитку і реалізації імуно-запальних і імуноопосередкованих уражень нирок;
 • розробка стандартів спостереження і курації хворих нефрологічного профілю;
 • опрацювання питань етіології і патогенетичних механізмів розвитку інфекційно-запальних захворювань нирок, сечовивідних шляхів і геніталій.

Клінічні

 • курація хворих (як дорослих так і дітей) з тяжкими затяжними і рецидивуючими формами перебігу захворювань нирок;
 • розробка і опрацювання нових методів діагностики диференціальної діагностики і лікування нефротичного синдрому як ри первинних так і при вторинних ураженнях нирок у дорослих і дітей;
 • опрацювання оптимальних умов курації хворих нефрологічного профілю з хронічною нирковою недостатністю;

Експертні

 • участь в атестації наукових, науково-педагогічних кадрів і практичних лікарів;
 • опрацювання і проведення експертної оцінки нових лікарських засобів, матеріалів, апаратури, що застосовуються в діагностиці захворювань нирок та для еферентної терапії хворих нефрологічного профілю;
 • рецензування друкованих робіт щодо питань діагностики, патогенезу і лікування захворювань нирок.

Впровадження у практику

 • опубліковані і впроваджені в міських і обласних нефрологічних та терапевтичних відділеннях алгоритми лікування хворих на гломерулонефрит з анефротичним синдромом, з нефротичним синдромом, хворих з ренопаренхімною артеріальною гіпертензією;
 • опрацьовані стандарти диспансерного спостереження і лікування нефрологічних хворих на стаціонарному і амбулаторному етапах;
 • ДУ «Інститут нефрології АМН України» як провідною організацією проводиться доопрацювання схваленою Кабінетом Міністрів України Концепції Державної програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2009-2013 роки;
 • Створено Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок станом на 2008 рік (дані Реєстру висвітлені у Європейському реєстрі хворих на ХХН);
 • розробляються шляхи оптимізації лікування хворих на хронічний пієлонефрит.

Поданий до МОЗ України проект та затверджений Наказ “Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю” (2003-2007 рр) від 30.09.2003 № 65/462: затверджена структура організації системи надання поетапної медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, положення про обласний, міський, районний центри нефрології та діалізу, консультативний нефрологічний кабінет, відділення амбулаторного діалізу, відповідні статистичні форми, штатні розписи та ін.

Найбільш важливі досягнення ДУ “Інститут нефрології АМН України”

 • розроблені стандарти амбулаторної та стаціонарної допомоги хворим нефрологічного профілю;
 • вивчені ланки патогенезу (процеси активації ПОЛ, пригнічення АОС, гемостаз, імунний гомеостаз, мембранна дестабілізація, сольові порушення) у хворих на гломерулонефрит;
 • вивчені і продовжують вивчатися механізми прогресування хронічної ниркової недостатності, медикаментозні та еферентні підходи до їх гальмування;
 • визначене місце еферентних методів у програмі лікування швидкопрогресуючих, системних і токсичних захворювань нирок;
 • вивчені еволюція діабетичної нефропатії та особливості її лікування в термінальному ступені ниркової недостатності програмним гемодіалізом.

Видавнича робота.

Співробітники Інституту – члени редакційних рад наукових журналів: “Імунологія та алергологія”, “Лікарська справа. Врачебное дело”, “Лабораторна діагностика”, “Урологія”. У 2004 році в Інституті нефрології заснований і видається журнал “Український журнал нефрології та діалізу”.

Leave Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *