VІ з’їзд нефрологів України. Перше інформаційне повідомлення

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Шановні колеги! Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі VІ з’їзду нефрологів України, що відбудеться 23-24 вересня 2021 р. У програмі З’їзду одне з пленарних засідань буде присвячене 20 річчю створення Інституту нефрології НАМН України. Організатори заходу: ДУ «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України»Українська асоціація нефрологів та спеціалістів з трансплантації

Нагорода від ISN Pioneer Award

Щиро вітаємо!  В квітні 2021 року  М.О.Колесник  отримав нагороду від Міжнародного товариства нефрологів – ISN Pioneer Award за значний внесок у розвиток нефрології на теренах пострадянського простору.

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма у сфері вищої освіти: підготовка доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 222 «Медицина» спеціалізація «Нефрологія» Започаткування. Освітньо-наукова програма у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою на третьому (освітньо-науковому/освітньо-професійному) рівні вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» спеціалізація «Нефрологія» Освітньо-наукова програма у сфері

Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою на третьому (освітньо-науковоми/освітньо-професійному) рівні вищої освіти у галузі знань 22 “Охорона здоров`я” за спеціальністю 222 “Медицина” (спеціалізація “Нефрологія”, “Дитяча нефрологія”) Статут Ліцензія на провадження освітньої діяльності Структура та органи управління закладу освіти Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами Програми (освітні