Проведене ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти: підготовка доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 222 «Медицина» спеціалізація «Нефрологія»

Ліцензія МОН України

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

НАУКОВА СКЛАДОВА

ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню