triz
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.10.2015 N 689
м.Київ
Про подання закладами охорони здоров`я статистичних звітів за 2015 рік та утворення робочої групи з прийому цих звітів

 

Відповідно до абзацу тридцять п`ятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров`я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою отримання результатів діяльності установ і закладів охорони здоров`я України за 2015 рік

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи з прийому статистичних звітів закладів охорони здоров`я України за 2015 рік, що додається.

2. Міністру охорони здоров`я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров`я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби України (в межах компетенції) забезпечити складання та подання статистичних звітів установ і закладів охорони здоров`я України за 2015 рік, перелік і строки подання яких зазначені у додатку до цього наказу.

3. Директору державного закладу “Центр медичної статистики МОЗ України” Голубчикову М.В. забезпечити:

1) організацію прийому статистичних звітів закладів охорони здоров`я України за 2015 рік;

2) подання до Державної служби статистики України зведених статистичних звітів в установлені строки.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Павленко О.С.

Міністр охорони здоров’я України О. КВІТАШВІЛІ