Форма первинної облікової документації № 167-1/о «Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або транспланованою ниркою (ТН) № ____»

Форма первинної облікової документації № 167-2/о «Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодденням нирок (ГПН) № _____»

Форма звітності № 67 (річна) «Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20____ рік»

Інструкції

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 167-1/о «Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або транспланованою ниркою (ТН) № ____»

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 167-2/о «Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодденням нирок (ГПН) № _____»

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 67 (річна) «Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20____ рік»