ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

Пат 132217 UA, МПК G01N 33/49 (2006.01). Спосіб прогнозування пе¬ребігу анемії у хворих на хронічну хворобу нирок УД стадії / Шіфріс І.М., Дудар І.О., Савчук В.М., Буржинська LB.;  ДУ “Інститут нефрології НАМН України”.  Заявка № u201810321від 18.10.2018. Публ.11.02.2019, бюл. №3.


Пат. 131890 UA, МПК : G01N 33/49, B01D 61/24 (2006.01). Спосіб лікування коморбідних бактеріальних інфекцій у хворих на хронічну хворобу нирок УД стадії  / Шифріс І.М., Король Л.В., Дудар І.О., Шимова А.Ю. (UA); ДУ “Інститут нефрології  НАМН України”; Заявка № u201806641від 13.06.2018. Публ. 11.02.2019, Бюл.№ 3.


Пат. № 128290   UA, МПК G01N 33/48 (2006.01), A61M 1/28 (2006.01), A61M 1/34 (2006.01). «Спосіб прогнозування кардіоваскулярних подій та виживаності методу у хворих, які лікуються пери-тонеальним діалізом» / Степанова Н.М., Бурдейна О.В., Дріянська В.Є, Снісар Л.М. (UA); ДУ “ІН НАМНУ” (UA); №  u201803279, 29.03.2018;  Опуб. 10.09.2018, бюл. № 17 – 6 с.


Пат.№ а01806195, UA, МПК:  G01N 33/48 (2006.01), A61K 31/30 (2006.01), A61K 38/40 (2006.01), A61K 31/095 (2006.01) «Спосіб визна-чення оксалатдеградувальної активності  бакте-рій» Запорожець, Толстанова, Сергійчук, Паус-товська, Акуленко, Степанова Н.М. 04.06.2018,  04.06.2018


Пат.№  u201803277,UA, МПК:  G01N 33/48 (2006.01), A61K 31/30 (2006.01), A61K 38/40 (2006.01), A61K 31/095 (2006.01). «Спосіб про-гнозування рецидивів пієлонефриту у жінок»/ Степанова Н.М., Снісар Л.М.,Колесник М.О. (UA); ДУ “ІННАМНУ”;№  u201803277, 29.03.2018 ; Опуб.  10.09.2018, бюл. № 17 .- 5 с.


Пат. № 128279 u01803278, UA, МПК (2006.01) : G01N 33/49, B01D 61/24. Спосіб прогнозування адекватності лікування методом перитонеально-го діалізу /Степанова Н.М.,Король Л.В., Бурдейна О.В. (UA); ДУ “ІН НАМНУ” (UA); № u01803278, 29.03.2018 ;  Опуб. 10.09.2018, бюл. № 17 – 4 с.


Пат. № 119572  UA, МПК G01N 33/48 (2006.01), A61M 1/28 (2006.01), A61M 1/34 (2006.01). Спосіб діагностики ступеня порушення резистентності мембран еритроцитів у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії з анемією / Колесник М. О., Король Л.В., Мигаль Л.Я., Степанова Н.М., Новаківський В.В. (UA); ДУ “ІН НАМНУ” (UA); № u201704143,  26.04.2017;  Опуб.25.09.2017,  Бюл. № 18 – 6 с.


Пат.№ 113602, UA, МПК:  G01N 33/48 (2006.01), A61K 31/30 (2006.01), A61K 38/40 (2006.01), A61K 31/095 (2006.01). Спосіб інтегральної оцінки антиоксидантної ємності сироватки крові / Король Л. В., Мигаль Л. Я. (UA); ДУ “ІННАМНУ”; № u201606863,  23.06.2016; Опуб. 10.02.2017, Бюл.№ 3.- 5 с.


Пат.№ 119038  UA, МПК (2006.01) : G01N 33/49, B01D 61/24. Спосіб оцінки ефепктивності корекції антиоксидантної ємності сироватки крові у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії  /Король Л.В., Мигаль Л.Я., Дудар І.О., Шіфріс І.М. (UA); ДУ “ІН НАМНУ” (UA); № u201702231,  10.03.2017;  Опуб.11.09.2017,  Бюл. № 17.- 4 с.


42285  “Спосіб лікування синдрому неспокійних ніг у хворих з хронічною нирковою недостатністю, які перебувають на програмному гемодіалізі”

42286  “Спосіб диференціальної діагностики циститу та пієлонефриту у хворих з інфекцією сечової системи”

50960  “Спосіб лікування хворих на діабетичну нефропатію”

53081  “Спосіб оцінки ефективності впливу імунотропної терапії на функціональний стан канальцевого нефротелію у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом”

53082  “Спосіб прогнозування ефективності імунотропної терапії у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом”

58034  “Спосіб оцінки ризику розвитку ускладнень перебігу хронічної хвороби нирок у хворих, яких лікують програмним гемодіалізом”

62757  “Спосіб прогнозування адекватності програмного гемодіалізу у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії”

65082  “Спосіб оцінки ефективності імунотерапії хронічного гломерулонефриту з нефротичним синдромом”

68908  “Спосіб профілактики рецидивуючого перебігу інфекцій сечової системи”

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

Пат.  119733 UA, МПК G01N 33/487 (2006.01), А61М  1/14 (2006.01).  Спосіб  прогнозування    перебігу анемії у хворих на хронічну хворобу нирок УД стадії / Шіфріс   І.М., Дудар І.О., Савчук В.М., Буржинська LB.; ДУ “Інститут нефрології  НАМН України”.  Заявка № a201810319 від 18.10.2018. Публ.25.07.2019, бюл. №14.


Пат.№ 113366, UA, МПК  G01N 33/48 (2006.01), A61M 1/16 (2006.01), A61M 1/28 (2006.01), A61P 13/12 (2006.01). Спосіб інтегральної оцінки резистентності еритроцитарних мембран / Колесник М.О., Король Л.В., Мигаль Л.Я., Бурдейна О.В. (UA); ДУ “ІННАМНУ”; № a201512781,  24.12.2015; Опуб. 10.01.2017, Бюл.№ 1.- 8 с.


96065  “Спосіб прогнозування ефективності терапії глюкокортикоїдами та цитостатиками у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом”