ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

Пат. № 119572  UA, МПК G01N 33/48 (2006.01), A61M 1/28 (2006.01), A61M 1/34 (2006.01). Спосіб діагностики ступеня порушення резистентності мембран еритроцитів у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії з анемією / Колесник М. О., Король Л.В., Мигаль Л.Я., Степанова Н.М., Новаківський В.В. (UA); ДУ «ІН НАМНУ» (UA); № u201704143,  26.04.2017;  Опуб.25.09.2017,  Бюл. № 18 – 6 с.


Пат.№ 113602, UA, МПК:  G01N 33/48 (2006.01), A61K 31/30 (2006.01), A61K 38/40 (2006.01), A61K 31/095 (2006.01). Спосіб інтегральної оцінки антиоксидантної ємності сироватки крові / Король Л. В., Мигаль Л. Я. (UA); ДУ «ІННАМНУ»; № u201606863,  23.06.2016; Опуб. 10.02.2017, Бюл.№ 3.- 5 с.


Пат.№ 119038  UA, МПК (2006.01) : G01N 33/49, B01D 61/24. Спосіб оцінки ефепктивності корекції антиоксидантної ємності сироватки крові у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії  /Король Л.В., Мигаль Л.Я., Дудар І.О., Шіфріс І.М. (UA); ДУ «ІН НАМНУ» (UA); № u201702231,  10.03.2017;  Опуб.11.09.2017,  Бюл. № 17.- 4 с.


42285  «Спосіб лікування синдрому неспокійних ніг у хворих з хронічною нирковою недостатністю, які перебувають на програмному гемодіалізі»

42286  «Спосіб диференціальної діагностики циститу та пієлонефриту у хворих з інфекцією сечової системи»

50960  «Спосіб лікування хворих на діабетичну нефропатію»

53081  «Спосіб оцінки ефективності впливу імунотропної терапії на функціональний стан канальцевого нефротелію у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом»

53082  «Спосіб прогнозування ефективності імунотропної терапії у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом»

58034  «Спосіб оцінки ризику розвитку ускладнень перебігу хронічної хвороби нирок у хворих, яких лікують програмним гемодіалізом»

62757  «Спосіб прогнозування адекватності програмного гемодіалізу у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії»

65082  «Спосіб оцінки ефективності імунотерапії хронічного гломерулонефриту з нефротичним синдромом»

68908  «Спосіб профілактики рецидивуючого перебігу інфекцій сечової системи»

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

Пат.№ 113366, UA, МПК  G01N 33/48 (2006.01), A61M 1/16 (2006.01), A61M 1/28 (2006.01), A61P 13/12 (2006.01). Спосіб інтегральної оцінки резистентності еритроцитарних мембран / Колесник М.О., Король Л.В., Мигаль Л.Я., Бурдейна О.В. (UA); ДУ «ІННАМНУ»; № a201512781,  24.12.2015; Опуб. 10.01.2017, Бюл.№ 1.- 8 с.


96065  «Спосіб прогнозування ефективності терапії глюкокортикоїдами та цитостатиками у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом»