Головна

ДУ «Інститут нефрології АМНУ» заснований в системі Академії медичних наук України в березні 2002 року в результаті реорганізації Інституту урології та нефрології АМН України.

На цей час в ДУ «Інститут нефрології АМН України» продовжують активну роботу наукові школи під керівництвом проф. І.В.Багдасарової (дитяча нефрологія), проф. Г.М.Дранніка (імунологія), проф. Н.А.Сайдакової (епідеміологія захворювань нирок), проф. Г.Г.Нікуліної (біохімія), розвивають ідеї свого вчителя академіка Л.А.Пирога клініцисти під керівництвом д.м.н. М.О.Колесника, продовжують школу проф. А.В.Руденко при її активній допомозі мікробіологи Інституту.

У сферу інтересів науковців-нефрологів входять питання діагностики, патогенетичних механізмів розвитку і реалізації імуно-опосередкованих, імунозапальних і дисметаболічних захворювань нирок, їх лікування. Результати досліджень регулярно висвітлюються в матеріалах наукових всеукраїнських і міжнародних конференцій, з’їздів, форумів, у періодичних виданнях.

Міжнародні зв’язки. Cпівробітники Інституту є членами міжнародних співтовариств: д.м.н., проф. Колесник М.О. д.м.н. Дудар І.О., ст.н.с. Самусєва Є.С. — дійсні члени ERA-EDTA; д.м.н., проф. Г.М.Драннік є членом Європейської Академії Алергологів та клінічних імунологів (EAACI), Американського коледжу з алергології, астми і імунології, Міжнародного наукового Товариства з імунореабілітації, віце-президентом Товариства імунологів СНД; д.м.н., проф. В.Є.Дріянська – член Європейської Академії Алергологів та клінічних імунологів (EAACI).