«Український журнал нефрології та діалізу» – перше та єдине вітчизняне періодичне видання, яке присвячено питанням практичної і експериментальної нефрології та суміжних дисциплін (урології, біохімії, імунології, патоморфології, мікробіології). На сторінках нашого журналу публікуються як вітчизняні та зарубіжні фахівці, так і молоді вчені. Крім того, значну увагу ми приділяємо обговоренню медико-технологічних документів (клінічних настанов, медичних стандартів та уніфікованих протоколів), які сприяють стандартизації спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на засадах доказової медицини.
Журнал входить до переліку видань ВАК України та розрахований на спеціалістів вище означених галузях медицини, викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників.
Зміст нашого журналу знаходиться у відкритому безкоштовному online доступі. Відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative — BOAI) користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, використовувати для індексації, роздруковувати або посилатися на повний текст статей, не питаючи попереднього дозволу. Проте, для відтворення поширення та цитування публікацій «Українського журналу нефрології та діалізу» обов’язковим є посилання на ім’я автора/авторів.

Перейти на сайт журналу www.ukrjnd.com.ua