Керівник – лікар-лаборант вищої категорії Савченко Світлана Михайлівна.

Досвідчений цитолог, біохімік. Закінчила біологічний факультет Національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Проходить щорічне стажування в Медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика. Бере участь в науково-дослідних роботах (НДР).

Під її керівництвом в клініко-діагностичної лабораторії проводять всі необхідні біохімічні, загальноклінічні, гематологічні, імунологічні та цитологічні види досліджень:

 • Клінічний аналіз крові (гемоглобін, гематокрит, еритроцити, еритроцитарні індекси, лейкоцити, тромбоцити, лейкоцитарна формула, нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, лімфоцити, моноцити, ретикулоцити, ШОЕ).
 • Біохімічне дослідження крові (альбумін, загальний білок, креатинін, сечовина, сечова кислота, глюкоза, білірубін і його фракції).
 • Група крові; резус фактор.
 • Дослідження ферментів крові (АЛТ, АСТ, альфа-амілаза, ЛДГ).
 • Дослідження електролітів крові (кальцій загальний, іонізований, калій, натрій, хлор).
 • Дослідження специфічних білків (АСЛ-О, С-реактивний білок (кількісне дослідження), ревматоїдний фактор).
 • Коагулограмма (АЧТЧ, протромбіновий час, тромбіновий час, МНО, фібриноген, Д-димер).
 • Ліпідний спектр крові (загальний холестерин, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїди дуже низької щільності, індекс атерогенності).
 • Клінічний аналіз сечі з мікроскопією осаду.
 • Біохімічний аналіз сечі (білок, альбумін, креатинін, глюкоза, сечовина, сечова кислота, pH, калій, натрій, кальцій, фосфор, амілаза, ACR, OCR).
 • Дослідження інших біологічних матеріалів (спинномозкової, плевральної рідини, спермограма).
 • Інфекції (ВІЛ, вірусний гепатит В, С, сифіліс, TORCH-інфекції).
 • Цитологічнедослідження.

Клініко-діагностична лабораторія (далі КДЛ) оснащена сучасним високоякісним обладнанням. Щодня робота в КДЛ починається з перевірки обладнання з використанням контрольних матеріалів Elitech (Франція) і реагентів виробництва Франції. КДЛ атестована і раз на рік бере участь в міжнародній програмі контролю якості, які проводить референтна лабораторія НАМН.

КДЛ інституту нефрології має ряд переваг:

 1. Максимальна стандартизація і контроль якості.
 2. Ретельний контроль за преаналітичного етапу лабораторних досліджень з використанням одноразових вакуумних систем (Monovette) для взяття крові.
 3. Автоматизація на всіх рівнях дослідження.
 4. Висока швидкість виконання аналізів (готовність від 30 хвилин до 2 годин).
 5. Висока точність досліджень.

Лабораторні дослідження є одним з найбільш інформативних етапів діагностики та лікування. Саме вони дозволяють виявити зміни на клітинному і молекулярному рівнях і надають до 70% об’єктивної інформації про стан організму.