Основними клінічними напрями роботи відділу є:

 • гальмування прогресування хронічної хвороби нирок, в тому числі первинних та вторинних гломерулярних уражень;
 • лікування методами нирково-замісної терапії;
 • покращення ефективності лікування та якості життя хворих, які лікуються гемо- та перитонеальним діалізом;
 • моніторинг та лікування неінфекційних коморбідних захворювань у хворих, які лікуються методами нирково-замісної терапії;
 • моніторинг та лікування інфекційних коморбідних захворювань у хворих на хронічну хворобу нирок на додіалізному та діалізному етапах лікування;
 • моніторинг за хворими та корекція лікування після трансплантації нирки;
 • надання консультативної допомоги хворим нефрологічного профілю в медичних закладах України та м. Києва;
 • проведення постмаркетингових клінічних досліджень та клінічних випробувань нових лікарських засобів.

Основними науковими напрями роботи відділу є:

 • вивчення якості життя хворих, які лікуються методами нирково-замісної терапії;
 • вивчення механізмів формування коморбідної патології у хворих на ХХН V стадії, які лікуються методами нирково-замісної терапії;
 • вивчення можливостей удосконалення діагностики та корекції коморбідних станів у хворих на ХХН V Д стадії;
 • визначення предикторів, що впливають на виживаність хворих, які лікуються методами нирково-замісної терапії;
 • вивчення клініко-лабораторних детермінант хронічного запалення;
 • вивчення мікробіоценозів носу, зіву, шкіри, кішківника хворих на ХХН V Д стадії, їх особливостей в залежності від залишкової функції нирок, модальності нирково-замісної терапії; взаємозв’язоку з коморбідністю та виживанням хворих, інтенсивністю оксидативних процесів та хронічного запалення;
 • визначення предикторів персистування анемії у хворих на ХХН V Д стадії, які лікуються гемо- та перитонеальним діалізом;
 • вивчення розладів нутритивного статусу у хворих на ХХН V Д стадії, які лікуються гемо- та перитонеальним діалізом, взаємозв’язок з коморбідністю, показниками адекватності діалізу, інтенсивністю оксидативних процесів та хронічного запалення;
 • оцінка стану вегетативної нервової системи у хворих на ХХН V Д стадії, які лікуються гемо- та перитонеальним діалізом, взаємозв’язок з інтенсивністю оксидативних процесів та хронічного запалення, вплив на комор бідність;
 • вивчення розладів кальцій-фосфорного обміну у хворих на ХХН V Д стадії, які лікуються гемо- та перитонеальним діалізом, взаємозв’язок з коморбідністю, залишковою функцією нирок, показниками адекватності діалізу, інтенсивністю оксидативних процесів та хронічного запалення;

Результати вищезазначених наукових досліджень знайшли своє відображення у понад 600-х наукових працях, опублікованих як в співавторстві зі співробітниками наукових лабораторій, так і одноосібних публікаціях співробітників відділу.
Остаточні та проміжні результати, отримані в ході виконання науково-дослідницької роботи систематично презентуються співробітниками відділу на щорічних міжнародних та національних наукових форумах, зокрема Конгресах Европейської асоціації нефрологів (ERA-RDTA) та Всесвітньої організації нефрологів (ISN), З’їздах та науково-практичних конференціях нефрологів України, З’їздах та науково-практичних конференціях трансплантологів України, тощо.

Організаційно-методична робота відділу:

 • надання методичної підтримки лікарям: розробка методичних рекомендацій та інформаційних листів, проведення лекцій та семінарів, надання дистанційної консультативної допомоги;
 • організація та проведення з’їздів та науково-практичних конференцій;
 • курси тематичного удосконалення для лікарів: «Гемодіаліз»;
 • розробка та впровадження клінічних настанов, рекомендацій і протоколів надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з хронічною хворобою нирок VД стадії.

У відділі працюють: 2 професори, доктора медичних наук; 4 кандидати медичних наук, з них 3 старших наукових співробітники та 1 лаборант.

Завідувач відділу — д.мед.н., професор Дудар Ірина Олексіївна

провідний науковий співробітник відділу – к.мед.н., старший науковий співробітник Гончар Юрій Іванович

провідний науковий співробітник відділу – к.мед.н., старший науковий співробітник Шіфріс Ірина Михайлівна

старший науковий співробітник відділу – к.мед.н., старший науковий співробітник Лобода Олена Миколаївна