Провідний науковий співробітник відділу еферентних технологій – к.мед.н., старший науковий співробітник Гончар Юрій Іванович

Гончар Юрій Іванович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, в 1979 р. закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О.Богомольця. Клінічна ординатура зі спеціальності «Анестезіологія та реаніматологія» 1985 – 1987 pp. на кафедрі анестезіології та реаніматології при Київському інституті удосконалення лікарів ім. П. Л. Шупика. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «нефрологія», 38 років клінічного стажу та 15 років наукового стажу.

Ю.І. Гончар є членом Національного Ниркового фонду, European Renal Association- European Dialysis and Transplant Association (ЕRA-EDTA), ISN. Є автором 158 друкованих праць.

Контактна інформація: тел.: (044) 512-64-74, e-mail: gonchar_yuriy@ukr.net