Завідувач відділу еферентних технологій — д.мед.н., професор Дудар Ірина Олексіівна

І.О. Дудар пройшла трудовий шлях від медичної сестри до лікаря-нефролога вищої категорії (1993), наукового співробітника, старшого наукового співробітника Українського науково-дослідного інституту урології та нефрології АМН України, завідувача відділом еферентних технологій ДУ ”Інститут нефрології” НАМН України . В Інституті працює з часу його заснування, коли була затверджена на посаду головного наукового співробітника, потім завідуючою відділом еферентної терапії у порядку переведення з Інституту урології та нефрології згідно Постанови Президії Академії медичних наук України № 9/3 за розпорядженням Кабінету Міністрів України № 562-р від 13 грудня 2001 року, з 2010 року завідувач відділом еферентних технологій.

І.О. Дудар є провідним спеціалістом з внутрішніх хвороб, терапевтичної нефрології, еферентних методів лікування.  І.О. Дудар очолює наукові дослідження з вивчення перебігу хронічної хвороби нирок, методів гальмування її прогресування, лікування методами нирково-замісної терапії, покращення ефективності лікування та якості життя хворих, які лікуються гемодіалізом та перитонеальним діалізом. І.О. Дудар очолює наукові дослідження з вивчення якості життя, коморбідної патології у найбільш важкої категорії нефрологічних хворих, які лікуються методами нирковозамісної терапії, дослідження, які присвячені пошуку технологій зменшення як інфекційної, так і неінфекційної коморбідності. Окремим напрямком її досліджень була робота в рамках Комплексної програми МОЗ та АМН України“ Цукровий діабет”.

За її безпосереднім керівництвом розроблена концептуальна модель покращення якості життя пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом, шляхом вивчення зв’язку показників якості життя з клініко-лабораторними детермінантами хронічного запалення. Під її керівництвом вперше комплексно досліджені детерміновані хронічним запаленням клінічні стани у пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом та перитонеальним діалізом, вивчені підходи до їх лікування.

Професором І.О.Дудар зроблено значний внесок у розробку і впровадження сучасних технологій та методів лікування нефрологічних хворих, розробку та впровадження клінічних настанов, рекомендацій і протоколів надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з хронічною хворобою нирок VД стадії, які затверджені спільним наказом НАМН та МОЗ України.

Під керівництвом чл.-кор. НАМН України Колесника М.О. приймала участь у створенні та затвердженні на ІІ Національному з’їзді нефрологів (Харків, 2005) класифікації хвороб сечової системи для нефрологічної практики, на ІІІ з’їзді нефрологів України (Луганськ, 2009) та V з’їзді нефрологів України (Вінниця, 2017) її нової редакції, що дозволило уніфікувати термінологічні поняття та підходи до лікування.

Під керівництвом чл.-кор. НАМН України Колесника М.О. разом із співробітниками наукового підрозділу приймала участь у створенні поетапної системи надання спеціалізованої допомоги хворим нефрологічного профілю в Україні; створенні Національного реєстру хворих на хронічну хворобу нирок, або з трансплантованою ниркою, дані якого щорічно поновлюються і з 2006 року визнаний таким, що відповідає Європейським вимогам та включений до Європейського реєстру хворих на ХХН.

Дудар І.О. була секретарем і засновником Української Асоціації нефрологів, з 2009 року Віце-президент Української асоціації нефрологів, з 2017 року є Віце-президент Української асоціації нефрологів та фахівців з трансплантації нирки. Постійний член міжнародних нефрологічних організацій: Європейської асоціації нефрологів – ERA-RDTA, Всесвітньої організації нефрологів –ISN, засновник Національного ниркового фонду, є членом двох Наукових Вчених рад, членом атестаційної ради ДУ “Інститут нефрології” НАМН України.

Особистий вклад у розвиток науки І.О.Дудар визначається наявністю понад 550 наукових друкованих робіт у т.ч. статей у фахових виданнях та наукових журналах, що містяться у базах Scopus та Web of Science, в т.ч. монографій, методичних рекомендацій, інформаційних листів та патентів, постійною участю у науково-практичних конференціях. Має понад 100 доповідей на Всеукраїнських та міжнародних конференціях. Постійно з 2002 року  приймає участь в міжнародних програмах із нефрології.

За останні 10 років І.О.Дудар підготовила 6 кандидатів медичних наук. Під її керівництвом виконується 3 докторські та 1 кандидатська дисертації за спеціальністю «нефрологія.

Дудар І.О. здійснює консультативний прийом пацієнтів на клінічній базі ДУ «Інститут нефрології НАМН України» за адресою:
02125 м. Київ, вул. Петра Запорожця 26,
Київський міський науково-практичний центр,
телефон: (044) 512-64-74.

Контактна інформація: тел.: (044) 512-64-74, e-mail: irina_d@ukr.net