Cтарший науковий співробітник відділу – к.мед.н., старший науковий співробітник Лобода Олена Миколаївна

Закінчила Національний медичний університет імені академіка О.О. Богомольця в 2002 р., працює в Інституті з 2005 р., має 1 кваліфікаційну категорію з нефрології (2016 р.), 15 років клінічного стажу та 13 років наукового стажу.

Лобода О. постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень, щорічне виступає з доповідями на Національних науково-практичних конференціях та з’їздах. Член Національного ниркового фонду, The European Renal Association – European Dialysis And Transplant Association, the International Society of Nephrology. Має більш ніж 140 друкованих праць.

Лобода О. здійснює консультативний прийом у Київському міському науково-практичному центрі нефрології та діалізу КМКЛ №3, який є клінічною базою відділу еферентних технологій ДУ «Інститут нефрології НАМН України» за адресою:
02125, м. Київ, в. П.Запорожця, 26,
(044)512-6474.