Склад тимчасової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.565.001

Тимчасова спеціалізована вчена рада ДФ 26.565.001 створена відповідно до наказу МОН України № 1287 від 21.10.2020 з правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Шимової Анни Юріївни за темою «Порушення нутриційного статусу у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються перитонеальним діалізом» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина.

Голова ради Фоміна Світлана Петрівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Рецензент Колесник Микола Олексійович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Рецензент Степанова Наталя Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу нефрології та діалізу ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Опонент Мартинюк Лілія Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»;

Опонент Мойсеєнко Валентина Олексіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету ім. академіка О.О.Богомольця МОЗ України.