Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Вища освіта. Підготовка доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 222 «Медицина» спеціалізація «Нефрологія»

Ліцензований обсяг – 10

Фактично навчаються – 3

Започаткування. Післядипломна освіта для осіб з вищою освітою на третьому (освітньо-науковому/освітньо-професійному) рівні вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» спеціалізація «Нефрологія», “Дитяча нефрологія”

Ліцензований обсяг – 15