Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

КАДРОВИЙ СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «НЕФРОЛОГІЯ»:

  • Колесник Микола Олексійович – д.мед.н., проф., член-кореспондент НАМН України, директор ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
  • Степанова Наталя Михайлівна – д.мед.н., проф., Заслужений лікар України, завідувач відділу нефрології та діалізу ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
  • Дудар Ірина Олексіївна – д.мед.н., проф., завідувач відділу еферентних технологій ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
  • Непомнящий Валентин Миколайович – к.мед.н., с.н.с., зав.лабораторії патоморфології ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
  • Шіфріс Ірина Михайлівна – к.мед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу еферентних технологій ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
  • Величко Марина Борисівна – к.мед.н., с.н.с., учений секретар ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

КАДРОВИЙ СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДИТЯЧА НЕФРОЛОГІЯ»:

  • Багдасарова Інгретта Вартанівна – д.мед.н., проф., завідувач відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
  • Фоміна Світлана Петрівна – д.мед.н., ст.н.с., Заслужений лікар України, пров.н.с. відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
  • Лавренчук Ольга Василіна – д.мед.н., ст.н.с., пров.н.с. відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
  • Суслова Галина Дмитрівна – к.мед.н., ст.н.с. відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України»