Напрями діяльності установи

Основні  напрямки роботи  ДУ «Інститут нефрології НАМН України»:

Наукові

–        вивчення патогенезу, морфогенезу, діагностики, лікування та профілактики первинних і вторинних уражень нирок у дорослих і дітей;

–        удосконалення  діагностики, лікування та профілактики прогресування хронічної хвороби нирок на додіалізному етапі;

–        покращення якості життя пацієнтів, які лікуються методами замісної ниркової терапії;

Клінічні

–        діагностика та  лікування хвороб сечової системи у  дорослих  і дітей;

–        застосування методів замісної ниркової терапії (гемодіалізу,  гемодіафільтрації, гемофільтрації, ізольованої  ультрафільтрації, перитонеального діалізу) у комплексному лікуванні хворих нефрологічного профілю;

–        діагностика та лікування гострого пошкодження  нирок.

Експертні

–        участь у атестації наукових, науково-педагогічних кадрів і практичних лікарів;

–        аналіз  поширеності нефрологічних захворювань та якості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в Україні;

–        опрацювання і проведення експертної оцінки нових лікарських засобів, матеріалів, апаратури, що застосовуються для діагностики захворювань нирок  та лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок та хронічними хворобами нирок;

–        рецензування наукових робіт щодо питань діагностики, патогенезу і лікування захворювань нирок.

Освітні

– підвищення кваліфікації лікарів-нефрологів з питань інтенсивної нефрології, дитячої нефрології, діалізної терапії;

– підготовка клінічних настанов, протоколів лікування  з питань діагностики і лікування  хвороб нирок.