Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Установа надає освітні послуги у сфері вищої освіти: підготовка доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 222 «Медицина» спеціалізація «Нефрологія»

Започаткування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою на третьому (освітньо-науковому/освітньо-професійному) рівні вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» спеціалізація «Нефрологія», “Дитяча нефрологія”

Установа не надає інші додаткові освітні послуги.