МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.07.2012 N 514 / 41
м.Київ
Про затвердження форм первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації № 167-1/о „Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) № ____” (додається).

1.2. Форму первинної облікової документації № 167-2/о „Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) № ____” (додається).

1.3. Форму звітності № 67 (річна) „Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20___ рік” (додається).

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 167-1/о „Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) №____” (додається).

1.5. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 167-2/о „Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) №____” (додається).

1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 67 (річна) „Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20__ рік” (додається).

2. Обробка персональних даних пацієнтів здійснюється відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних.

3. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Хобзею М.К.забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Керівникам органів та закладів охорони здоров’я забезпечити впровадження форм первинної облікової документації № 167-1/о „Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) №____”, № 167-2/о „Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН ) №____” та форми звітності № 67 (річна) „Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20___ рік”.

5. Начальнику Державного закладу „Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України” Голубчикову М.В.надати форми, затверджені цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Толстанова О.К.та Віце-президента Національної академії медичних наук України Кундієва В.І.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем’єр-міністр України –Міністр Р.В.Богатирьова
Президент Національної академії медичних наук України А.М.Сердюк

ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби
статистики України

_________________ О.Г.Осауленко

________________ 2012 р.