Учений секретар: к.мед.н., с.н.с. Величко Марина Борисівна, має вищу кваліфікаційну категорію з нефрології.

Здійснює контроль за науковою та науково-організаційною роботою Інституту, правильним оформленням та своєчасним поданням планів наукових робіт, наукових звітів, готує засідання та веде документацію Вченої ради. Здійснює постійний контроль за виконанням учбових планів аспірантів та клінічних ординаторів.

Марина Борисівна успішно поєднує свою професійну діяльність з громадською роботою, щорічно приймає участь у організації та проведенні Національних та міжнародних наукових форумів.

Член European Renal Association- European Dialysis and Transplant Association(ЕRA-EDTA), міжнародної асоціації нефрологів (ISN),  секретар Української асоціації нефрологів та фахівців з трансплантації нирки, секретар Асоціації нефрологів нових незалежних держав, секретар експертної проблемної комісії МОЗ і НАМН України зі спеціальності «нефрологія», учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.565.01 за спеціальністю «нефрологія», секретар вченої ради ДУ «Інститут нефрології НАМН України», член Національного Ниркового фонду України.

М.Б. Величко працює в Інституті з 2002 року, (нефрологом з 1991 р), має 32 роки лікарського стажу та 30 років наукового. Автор понад 110 наукових і науково-методичних публікацій, у т.ч. статей у фахових виданнях, посібників, патентів України на винахід / корисну модель, тощо.

М.Б.Величко консультує пацієнтів у клініці ДУ «Інститут нефрології НАМН України» за адресою:
04050 м. Київ, вул. Дегтярівська 17-в.

Контактна інформація: тел.: (0 44) 225 93 86, e-mail: nauca@inephrology.kiev.ua