Уніфіковані клінічні протоколи вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам з хронічною хворобою нирок V стадії, які лікуються методом перитонеального діалізу:

1.«Підготовка хворих до перитонеального діалізу та його ініціація»

2.«Навчання хворих на хронічну хворобу нирок V стадії методиці перитонеального діалізу»

3.«Профілактика, діагностика та лікування інфекцій, асоційованих з перитонеальним діалізом»

Уніфіковані клінічні протоколи вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам з хронічною хворобою нирок V стадії, які лікуються методом гемодіалізу:

4.«Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: проведення інтермітуючого гемодіалізу»

5.«Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: судинний доступ у хворих, які лікуються методом гемодіалізу»

6.«Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну»

Уніфіковані клінічні протоколи вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при станах, що розвиваються при нирковій замісній терапії у хворих з хронічною хворобою нирок V стадії:

7.«Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії з анемією»

8.«Лікування пацієнтів з хронічної хворобою нирок V стадії: профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань»

9.«Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика та корекція недостатності харчування»