Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію “Теория и практика доказательной медицины”

На сучасному етапі розвитку медичної науки діагностичні і лікувальні підходи стандартизуються на основі результатів численних багатоцентрових клінічних досліджень і створених на їх основі рекомендацій. Мистецтво успішного лікування полягає у вмінні лікаря раціонально використовувати ці інформаційні потоки, обираючи у кожному конкретному випадку об’єм обстеження і лікування. Сформулювати клінічне завдання, спланувати і правильно провести дослідження, проаналізувати отримані результати і доступно їх презентувати можна лише маючи відповідні знання.
Які завжди можна почерпнути з монографії “Теория и практика доказательной медицины” М.О.Колесника і С.П.Фоміної, на яку нині отримане свідоцтво про реєстрацію авторського права.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір