Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма у сфері вищої освіти: підготовка доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 222 «Медицина» спеціалізація «Нефрологія»

Започаткування.

Освітньо-наукова програма у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою на третьому (освітньо-науковому/освітньо-професійному) рівні вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» спеціалізація «Нефрологія»

Освітньо-наукова програма у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою на третьому (освітньо-науковому/освітньо-професійному) рівні вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» спеціалізація “Дитяча нефрологія