Шановний (а) колего!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі V з’їзду нефрологів України.

Захід буде проходити 21-22 вересня 2017 р. у м. Вінниці.

З’їзд внесено в “Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році”, затверджений МОЗ і НАМН України.

Під час роботи  з’їзду планується  розгляд наступних питань:

 • Звіт про роботу та перевибори керівництва Української асоціації нефрологів.
 • Внесення змін до класифікації хвороб сечової системи та морфологічної класифікації для нефрологічної практики
 • Організація спеціалізованої медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю та пацієнтам дитячого віку
 • Проблемні питання загальної нефрології, ниркової замісної терапії (ГД, ПД,ТН) у дорослих та дітей.

Організатори проведення заходу:

ДУ «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України»
Українська асоціація нефрологів
«Національний нирковий фонд України»

Форми участі у з’їзді:

 • доповідь; стендова доповідь;
 • участь без доповіді;
 • публікація статті, тез.

У програмі з’їзду передбачені пленарні засідання, сателітні симпозіуми, виставка лікарських препаратів, виробів медичного призначення, медичної апаратури.

Робочі мови з’їзду: українська, англійська.

До участі в з’їзді запрошуються нефрологи, дитячі нефрологи, терапевти, ревматологи, кардіологи, ендокринологи, лікарі-загальної практики-сімейної медицини, реаніматологи, урологи, трансплантологи та інші зацікавлені фахівці.
Після закінчення роботи з’їзду учасники отримають сертифікати.

Матеріали з’їзду будуть опубліковані у фаховому науково-практичному Українському журналі нефрології та діалізу (внесений до переліку офіційних фахових видань України, затверджених ДАК МОН України).

Вимоги до публікацій:

 1. Статті (тези), направлені для участі в конференції, не повинні бути раніше опубліковані.
 2. Мова – українська, російська.
 3. Назва файлу – за прізвищем першого автора повністю. Формат “Microsoft Word”, через півтора інтервали, гарнітурою “Times New Roman”, 14 пунктів, без табуляторів, з полями зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху і знизу – по 1,5 см. На окремому аркуші вказати інформацію про авторів, а також адресу для листування та телефони.
 4. Структура статей (тез) та послідовність розміщення матеріалу не відрізняються від вимог для оригінальної наукової роботи, що подані в «Українському журналі нефрології та діалізу» (вимоги доступні на веб-сторінці журналу: www.ukrjnd.com.ua).
 5. Об’єм тез – до 2 сторінок, статей – 3-10 сторінок.
 6. Вартість публікації тез становить 140 грн., статті – 50 грн/стор. (для молодих учених (віком до 35 років) публікація тез- 70 грн., статті – 30 грн/стор.).
 7. Статті (тези) та скановану копію квитанції про сплату слід відправити на електронну пошту (e-mail: nephrology@ukr.net); публікації для членів Національного ниркового фонду України безкоштовні.

Тези чи статті без попередньої оплати публікуватись не будуть.

Увага! Здійснюватиметься сліпе (анонімність рецензента та авторів) рецензування та редагування статей.
Статті (тези) оформлені без дотримання вищеозначених вимог не приймаються, авторам не повертаються.
У разі негативної наукової рецензії статті (тези) не публікуються, автору/авторам електронною поштою буде відправлено текст рецензії.

Увага! Конкурс для молодих вчених (віком до 35 років).
Автори трьох найкращих, за рішенням селекційного комітету, тез або/та статей отримають можливість виступити з відповідною доповіддю на пленарному засіданні.

Тези та статті для публікації необхідно подати до 20 липня 2017 року.

Надіслати тези (статтю) та зареєструватися для участі у з’їзді, можна надіславши заповнену анкету учасника на e-mail: nephrology@ukr.net (відповідальні к.мед.н., ст.н.сп. Лобода Олена Миколаївна, к.п.н. Козлюк Надія Іванівна).

Термін завершення  попередньої реєстрації – до 21 серпня 2017 р.

Контактна особа з реєстрації: Лариса Василівна Кравченко,
телефон: +38 044 225 93 77
Реєстраційний внесок для попередньої реєстрації для членів Національного ниркового фонду України складає 150 грн., для інших – 300 грн.
Реєстрації перед початком або під час роботи з’їзду складає для членів Національного ниркового фонду України 300 грн., для інших – 600 грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
Отримувач: НАЦІОНАЛЬНИЙ НИРКОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ
р/рах. 26000060402072
ПАТ КБ «Приватбанк»
Філія «Розрахунковий центр»
МФО 320649
Код ЄДРПОУ 26476541

З більш детальною  інформацією щодо проведення заходу Ви зможете ознайомитись на сайті  www.inephrology.kiev.ua  починаючи з 1 серпня 2017 року.

ЗАВАНТАЖИТИ АНКЕТУ УЧАСНИКА

З повагою,
Оргкомітет