Положення

Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
Положення про семестровий контроль та атестацію аспірантів
Положення про реалізацію права на академічну мобільність
Положення про порядок видачі академічних довідок
Положення про визнання результатів неформальної освіти
Положення про випусковий відділ
Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії
Положення про моніторинг якості освіти
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 2022р.
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 2018р.
Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (Diploma supplement)
Положення про розробку, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітніх програм
Положення про Приймальну комісію для організації прийому в аспірантуру