Робочі програми (силабуси) навчальних дисциплін аспірантури

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Теоретичні та методологічні основи наукових досліджень в медицині”
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Теоретичні та методологічні основи наукових досліджень в медицині”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Медична статистика (Good Statistical Practice). Доказова медицина”
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Медична статистика (Good Statistical Practice). Доказова медицина”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Нефрологія”
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Нефрологія”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, реєстрація прав інтелектуальної власності . Презентація результатів власного наукового дослідження українською мовою”
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, реєстрація прав інтелектуальної власності . Презентація результатів власного наукового дослідження українською мовою”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Належна лабораторна практика як складова біомедичних досліджень”
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Належна лабораторна практика як складова біомедичних досліджень”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Етико-правові аспекти біомедичних досліджень”
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Етико-правові аспекти біомедичних досліджень”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Нефропатологія”
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Нефропатологія”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Імунологія в нефрології”
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Імунологія в нефрології”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Дитяча нефрологія”
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Дитяча нефрологія”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Трансплантаційна нефрологія”
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Трансплантаційна нефрологія”